Minder 5 minuten registraties voor wijkverpleging

Zorgorganisaties gebruiken steeds minder de 5 minutenregistratie. Handmatig wordt er per cliënt vijf minuten geregistreerd wat er gedaan is.

Een op de vier wijkverpleegkundige maakt nog een 5 minuten registratie. Dit zou volgens minister Hugo de Jonge nog minder kunnen zijn, zo schreef hij; de registratie leidt tot administratie die niet nodig is, maar ook vermindering van plezier in werk en verspilling van tijd die waardevol is. Ook gaf hij aan dat deze tijd benut zou moeten worden aan de goede zorg van hun patiënten. Zo schreef hij ( Red – minister Hugo de Jonge) een brief aan de tweede kamer over vermindering van de registratieplicht in het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ waar sinds 2018 mee wordt gewerkt.

De 5 minuten registratie wordt welleens genoemd als de grootste ergenis van wijkverpleegkundige. Onnodige administratieve lasten, minder werkplezier en verspilling van waardevolle tijd. Eind 2019 werkte nog 65% aan de hand van de 5 minuten registratie. De merkbaarheidsscan van afgelopen zomer laat zien dat 60% van de wijkverpleegkundige nog cliëntgebonden zorgverlening gebruik dat 10% op een geautomatiseerde manier een 5 minuten registratie maakt en 26% nog hanteerd op de handmatige manier.

In opdracht van VWS is kenningscentrum Vilans een onderzoek gestart naar knelpunten. Op basis daarvan wordt er een ondersteuningsaanbod op maat ontwikkeld, die wordt ingezet om de regeldruk rondom tijdregistratie verder aan te pakken. Met HLA-partijen (Red – partijen uit het hoofdlijnakkoord) wordt besproken door minister Hugo de Jonge hoe investeringen nodig zijn om lokale bewegingen verder te brengen.

De kamer vroeg zich af aan de minister of de nieuwe bekostiging kan helpen om de 5 minuten registratie voor wijkverpleging kan helpen om het definitief uit te bannen. Cliëntprofielen worden gebruikt om zorg in te kopen op basis van inhoud en kwaliteit. Er worden tariefafspraken gemaakt door gecontracteerde zorgverzekeraars en zorgaanbieders dat in 2022 in gaat, die de afspraken per uur, week of maand maken. Zorgaanbieders die nog gebruikmaken van een niet-geautomatiseerde vorm van minutenregistratie worden gevraagd z.s.m. over te stappen en wijkverpleegkundige die de 5 minuten registratie hanteren worden gevraagd dit binnen de organisatie bespreekbaar te maken.

Bron: Skipr