Bezoekje aan de huisartsenpost

De huisartsenpost (HAP) is bedoeld voor wanneer je dringende problemen hebt die niet langer kunnen wachten. Daarom is de huisartsenpost, in tegenstelling tot de huisarts, ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend open. 16,3 procent van de Nederlanders maakte in 2019 ten minste één keer gebruik van de huisartsenpost. Aangezien de HAP noodzakelijk gebruikt hoort te worden in noodsituaties, zijn de meeste consulten, waarbij mensen de HAP bezoeken in ‘dringend’ gecategoriseerd. Dit betekent dat de problemen waar deze mensen mee komen, midden urgent zijn. De andere categorieën zijn: reanimatie, levensbedreigend, spoed, dringend, routine en advies. Deze categorieën zijn gemaakt om een beeld te krijgen, hoe erg de problemen zijn waar de bezoekers van de HAP mee komen. Dit, omdat, de werkdruk op de huisartsenpost erg hoog ligt en we deze moeten waarborgen.

Wat opviel, is dat de het noodzakelijkbezoek gelijk bleef aan voorgaande jaren en dat het dringend bezoek zelfs afnam, ook al steeg dit juist de laatste jaren. Het bezoek wat in de categorie ‘routine’ valt nam toe, terwijl dit de laatste jaren juist aan het afnemen was. Verder is het bezoek wat in de categorie ‘advies’ valt ook toegenomen, terwijl dit de laatste jaren altijd gelijk gebleven is.
We brachten in 2019 dus vaker een bezoekje aan de huisartsenpost voor “kleinere” incidenten en minder vaak voor dringende zaken, in vergelijking tot voorgaande jaren.

Verder blijkt dat in 2019 het aantal telefonische consulten ook is blijven doorstijgen bij een laag-urgente zorgbehoefte. Echter nemen de bezoeken aan de huisartsenpost en thuisconsulten wel af.

Bron: Nivel